Pwy ydyn ni

Datblygwyd gwefan Y Craidd yn 2016 gan Dr Melanie Nana a Dr Holly Morgan, dau feddyg dan hyfforddiant sy’n frwd dros wella’r profiad hyfforddiant meddygaeth fewnol. Mae’r wefan yn parhau i fod yn adnodd dan reolaeth hyfforddeion gyda phwyllgor dan gadeiryddiaeth gan yr IMT cyfredol Dr Sacha Moore, ac fe’i cefnogir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Choleg Brenhinol y Meddygon.

Os hoffech gael mynediad at yr adnodd a’ch bod ar hyn o bryd yn hyfforddai yng Nghymru, os oes diddordeb gennych mewn ymuno â’r pwyllgor neu ddiddordeb mewn sefydlu gwasanaeth tebyg ar gyfer eich deoniaeth, cysylltwch â ni trwy The Core Wales.

SM Profile

Dr Sacha Moore

Cadeirydd y Pwyllgor

Holly

Dr Holly Morgan

Sylfaenwyr Y Craidd

Melanie

Dr Melanie Nana

Sylfaenwyr Y Craidd